Kotelny

Kvalita topné a kotlové vody výrazně ovlivňuje výši provozních nákladů

Úpravna vody pro kotelny

Ekonomika provozu jakékoli topné soustavy je výrazně ovlivňována kvalitou topné a kotlové vody. Voda s nevhodnými parametry (celková tvrdost, mechanické znečištění, nevhodné pH, velké množství kyslíku a oxidu uhličitého…) způsobuje mimo jiné zvýšenou tvorbu minerálních usazenin / povlaků a koroze v topné soustavě, vysoké tepelné ztráty a také snižuje až o desítky procent účinnost kotlů, což výrazným způsobem ovlivňuje ekonomiku provozu (např. havárie, častější odstavení kvůli nutnosti servisního zásahu atp.) a snižuje celkovou životnost a účinnost topné soustavy.

Parametry topné a kotlové vody specifikuje buď přímo výrobce daného zařízení (vodní kotel, parní vyvíječ atp.), nebo požadavky na její kvalitu určuje norma ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení“. Technická řešení společnosti Teri s.r.o. jsou navržena vždy tak, aby splňovala i ty nejpřísnější požadavky na kvalitu vody od každého jednotlivého výrobce kotlů.

S našimi úpravnami vody snížíte provozní náklady a výdaje za servis svých topných soustav. V našich instalacích používáme praxí prověřené komponenty předních výrobců, které jsou zárukou kvality, účinnosti a provozní spolehlivosti.

Používáme:

  • demineralizační patrony (mixbed), včetně jejich regenerace,
  • změkčovače vody,
  • inhibitory na ochranu potrubí a kotlů (Ferrolix, Cetamine…).

Máte problémy s kvalitou vstupní vody pro své topné systémy?
Neváhejte se na nás obrátit. Připravíme pro vás řešení na míru.

Kontakty naleznete zde

demineralizační patrona konduktometr dávkovací čerpadlo Grundfos
výměna mixbed demineralizační patrona
UV lampa

Demineralizační patrona s dávkovacím čerpadlem.

Výměna mixbed náplně v demineralizační patroně.

UV lampa.