Upravujeme pitnou technologickou vodu od roku 1994

Tvrdá voda 

Tvrdá voda nemá jen estetický vliv, kdy vznikají viditelné usazeniny na sanitární keramice. Dochází k zanášení myček, praček a bojlerů vodním kamenem. Tím klesá jejich účinnost, stoupají náklady na provoz a hlavně se rychle zkracuje jejich životnost.

Znehodnocují se i vodovodní baterie, které trápí nejvíce zákazníky, protože je vodní kámen na nich nejvíce vidět a působí neesteticky. Trpí i zároveň sítka - gumová těsnění, která se zanáší a celkově se opět zkracuje jejich životnost.

Podobný problém je i u potrubí, kdy dochází k jeho zarůstání vodním kamenem, následnému postupnému snižování průtoku a nakonec k drahé a pracné výměně potrubí. 

 

Při použití změkčovače zabráníte tvorbě vodního kamene a navíc měkká voda postupně rozpustí již vzniklé usazeniny.

Úprava

kotelní vody

Výrobci kotlů požadují specifické požadavky na vodu, které je potřeba upravit. To provádíme instalací úpraven vody, dávkováním chemikálií pomocí dávkovacích automatických čerpadel. U větších objektů provádíme i jednorázovou úpravu vody.

Nejčastěji se provádí:

- zvýšení pH

- odstranění zbytkového kyslíku

- ochrana potrubí proti působení vody

- odstranění zbytkové tvrdosti

Odstranění bakterií ve vodě

Ve většině zdrojů pitné vody, kde je využívána studna nebo vrt, se objevují bakterie, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Nejčastěji se projevují střevními potížemi, ale v některých případech mohu mít i vážnější následky.

K odstranění bakterií v pitné vodě se nejčastěji používají dva způsoby:

1.) Dávkování chlornanu sodného

Na vstupu do objektu je vodoměr s impulsním výstupem, který po průtoku vody (většinou jednoho litru) vyšle impuls dávkovacímu čerpadlu, které vstříkne chlornan sodný do potrubí a dochází tak k desinfekci pitné vody - odstranění bakterií. Výhodou je, že se desinfikuje celé potrubí v objektu.

Používáme spolehlivá a přesná dávkovací čerpadla Grundfos.

2.) Desinfekce vody UV lampou

Nejlepší je umístit UV lampu na vstup do domu, kde průtokem přes ní dochází k odstranění bakterií, virů,... Používáme vyzkoušené UV lampy Sterilight, které mají výborné výsledky i v následných rozborech vody akreditovaných laboratořích. 

Výhodou je, že není přidávána chemikálie do vody a nemění se tak její složení. Naopak, dochází k desinfekci vody jen na vstupu do objektu. Dále potrubí není desinfikováno. Toto je nevýhoda, kde jsou například stará nepoužívaná "ramena", kde déle stojí voda.

Vždy necháváme pitnou vodu z nové instalace ověřovat v akreditované laboratoři.

Servis a modernizace úpraven vody

Nabízíme pravidelné servisy, opravy, instalace úpraven vody. U starších typů nabízíme modernizaci a výměnu filtrační náplně. Procházíme školeními, abychom mohli aplikovat nejnovější postupy.

Specializujeme se na úpravny vody Aquina a řídící ventily Autotrol. Jsme bez problémů schopni servisovat i úpravny vody od ostatních výrobců.

Provádíme i servisy s opravami dávkovacích čerpadel Grundfos a Jesco a dalších výrobců.

1994-2020 TERI s.r.o. ©, V Nových Bohnicích 159/11, Praha 8