Bakterie ve vodě

Aby nezávadná pitná voda byla vždy standardem…

Voda je životadárná tekutina, která doslova dává život nejen lidem, ale také mnoha mikroorganismům, pro něž je přirozeným životním prostředím. Mikroorganismy, zejména pak nejrůznější druhy bakterií (např. koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Legionella aj.) a virů, mohou být nebezpečné pro naše zdraví. Z tohoto důvodu se každý rozbor vody skládá z chemických a mikrobiologických ukazatelů, jejichž limity jsou stanoveny pro pitnou vodu vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Počty bakterií se udávají v jednotkách „KTJ“, tj. „kolonie tvořící jednotky“.

I na první pohled čistá a průzračná voda nemusí být zdravotně zcela nezávadná, a to zejména v případech, kdy se jedná o pitnou vodu ze studní a vrtů nacházejících se blízko polí, hnojišť nebo neuzavřených septiků atp. Ty mohou totiž být – a také často jsou – kontaminovány koliformními bakteriemi. Mezi nejčastější příznaky onemocnění po požití biologicky závadné vody patří: bolesti a křeče břicha, průjem, žaludeční problémy, zvracení nebo celková únava.

V rozvodech teplé vody – teplovodních potrubích, boilerech, klimatizacích aj. – se často navíc vykytuje bakterie Legionella pneumophila. Ta postihuje především dýchací cesty a k nákaze dochází téměř výhradně při jejím vdechnutí, např. při sprchování.

V rámci mikrobiologického rozboru je pitná voda v akreditovaných laboratořích testována také na přítomnost tzv. kultivovatelných mikroorganismů, tedy nespecifických skupin bakterií, které obecně jsou indikátorem závažného znečištění vodního zdroje z vnějšího prostředí.

01 Teri 114003 u

Nejčastější způsoby odstranění bakterií z pitné vody

K odstranění bakterií v pitné vodě se nejčastěji používají dva způsoby:

​1) Dávkování dezinfekčních přípravků

Na vstupu do objektu je vodoměr s impulzním výstupem, který po průtoku vody (většinou jednoho litru) vyšle impulz dávkovacímu čerpadlu, které vstříkne do potrubí biocid, a tím dochází k dezinfekci pitné vody – odstranění bakterií. Výhodou je, že se dezinfikuje celé potrubí v objektu.

Používáme spolehlivá a přesná dávkovací čerpadla Grundfos.

2) Dezinfekce vody UV lampou

Nejlepší je umístit UV lampu na vstup do domu, kde průtokem přes ní dochází k odstranění bakterií, virů… V našich instalacích používáme ověřené a spolehlivé UV lampy Sterilight, které mají výborné výsledky i v následných rozborech vody v akreditovaných laboratořích.

​Výhodou je, že není přidávána chemikálie do vody a nemění se tak její složení. Naopak, dochází k dezinfekci vody jen na vstupu do objektu. Dále potrubí není dezinfikováno. Toto je nevýhoda u rozvodů, kde jsou například stará nepoužívaná „ramena“, kde déle stojí voda.

Pitnou vodu z nové instalace necháváme vždy ověřovat v akreditované laboratoři.

úpravna vody změkčovač odželeznění vody dávkovací čerpadlo Grundfos odstranění železa z vody železitá voda vodní kámen Teri

Stále více využívaným řešením pro úpravu pitné vody je v dnešní době také filtr na bázi reverzní osmózy, která slouží jak ke snižování celkové mineralizace vody, tak k odstranění mikroplastů, těžkých kovů, dusičnanů / dusitanů, chlóru, zbytků léčiv, bakterií a mnoha dalších látek.

Instalujeme reverzní osmózy jak v domácnostech, tak v průmyslových provozech.

Kontaktujte nás, rádi pro vás připravíme řešení na míru