Bakterie ve vodě

Ve většině zdrojů pitné vody, kde je využívána studna nebo vrt, se objevují bakterie (koliformní bakterie, e.coli,…), které mají negativní vliv na zdraví člověka. Nejčastěji se projevují střevními potížemi, ale v některých případech mohu mít i vážnější následky.

U teplé vody se často v rozvodech vyskytuje legionella.

K odstranění bakterií v pitné vodě se nejčastěji používají dva způsoby:

​1.) Dávkování dezinfekčních přípravků

Na vstupu do objektu je vodoměr s impulsním výstupem, který po průtoku vody (většinou jednoho litru) vyšle impuls dávkovacímu čerpadlu, které vstříkne do potrubí biocid a dochází tak k dezinfekci pitné vody – odstranění bakterií. Výhodou je, že se dezinfikuje celé potrubí v objektu.

​Používáme spolehlivá a přesná dávkovací čerpadla Grundfos.

davkovaci cerpadlo Grundfos bakterie ve vode

 

​2.) Desinfekce vody UV lampou

Nejlepší je umístit UV lampu na vstup do domu, kde průtokem přes ní dochází k odstranění bakterií, virů,… Používáme vyzkoušené UV lampy Sterilight, které mají výborné výsledky i v následných rozborech vody akreditovaných laboratořích.

​Výhodou je, že není přidávána chemikálie do vody a nemění se tak její složení. Naopak, dochází k dezinfekci vody jen na vstupu do objektu. Dále potrubí není dezinfikováno. Toto je nevýhoda, kde jsou například stará nepoužívaná „ramena“, kde déle stojí voda.

UV lampa Sterilight

​Vždy necháváme pitnou vodu z nové instalace ověřovat v akreditované laboratoři.