Bakterie ve vodě

Ve většině zdrojů pitné vody, kde je využívána studna nebo vrt, se objevují bakterie, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Nejčastěji se projevují střevními potížemi, ale v některých případech mohu mít i vážnější následky.

K odstranění bakterií v pitné vodě se nejčastěji používají dva způsoby:

​1.) Dávkování dezinfekčních přípravků

Na vstupu do objektu je vodoměr s impulsním výstupem, který po průtoku vody (většinou jednoho litru) vyšle impuls dávkovacímu čerpadlu, které vstříkne do potrubí biocid a dochází tak k dezinfekci pitné vody – odstranění bakterií. Výhodou je, že se dezinfikuje celé potrubí v objektu.

​Používáme spolehlivá a přesná dávkovací čerpadla Grundfos.

​2.) Desinfekce vody UV lampou

Nejlepší je umístit UV lampu na vstup do domu, kde průtokem přes ní dochází k odstranění bakterií, virů,… Používáme vyzkoušené UV lampy Sterilight, které mají výborné výsledky i v následných rozborech vody akreditovaných laboratořích.

​Výhodou je, že není přidávána chemikálie do vody a nemění se tak její složení. Naopak, dochází k dezinfekci vody jen na vstupu do objektu. Dále potrubí není dezinfikováno. Toto je nevýhoda, kde jsou například stará nepoužívaná „ramena“, kde déle stojí voda.

​Vždy necháváme pitnou vodu z nové instalace ověřovat v akreditované laboratoři.