Úprava vody

Změkčovač vody

Slouží k řešení problémů s tvrdostí vody - vodním kamenem. Tvrdá voda obsahuje vysokého hodnoty rozpuštěných látek (většinou vápníku a hořčíku).

Důvody vedoucí ke změkčení vody jsou:

  • ochrana spotřebičů (myčka, pračka, bojler)
  • zabránění poškození vodovodních baterií a rozvodů vody
  • zabránění tvorby nánosů vodního kamene při ohřevu vody (kotle, bojlery)

 

Odželeznění vody a odstranění manganu

Používají se filtry s filtrační náplní, která zachytí rozpuštěné železo a mangan.

Důvody vedoucí k odstranění železa a manganu z vody:

  • ochrana spotřebičů proti zanášení nánosy železa
  • ochrana sanitární techniky
  • odstranění mastných skvrn při vysokých hodnotách manganu

 

 

Odstranění dusičnanů

Filtry s hmotou odstraňující dusičnany upraví vodu na hodnotu do 50 mg / l.

Tato hodnota je limitní pro pitnou vodu u dospělých. Při vyšších hodnotách už hrozí při přeměně dusičnanů na dusitany v těle vážné zdravotní problémy, jestli-že je voda s vysokými hodnotami dlouhodobě používána jako pitná.

 

Úprava vody pomocí reverzní osmózy

Odstranění mikroplastů, těžkých kovů, zbytků léčiv, bakterií a dalších látek průtokem přes soustavu filtrů a membránu.